Kresťania aktívni v politike

17.12.2013 22:36

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) podporujú všetky aktivity na posilnenie postavenia a angažovania kresťanov v politike. Veríme, že mladí ľudia sa chopia ponúkanej šance a hľadania a spoznávania možností meniť a ovplyvňovať veci verejné v duchu lásky, solidarity a v súlade so sociálnym učením Cirkvi. Platforma mladých pri NKOS sa angažuje za zlepšenia postavenia a ochrany mladých ľudí v zamestnaní a kolegom zo ZKSM želajú veľa aktívnych mladých budúcich politikov, angažovaných kresťanov a tvorivých nápadov ako meniť veci verejné pre všeobecné blaho.

Viac informácií: www.zksm.sk/novinky/