Miléniové rozvojové ciele

24.09.2013 21:31

V septembri sa prezidentka NKOS zúčastnila konferencie v Primorsku (Bulharsko) na tému Miléniové rozvojové ciele. Konferenciu za účasti študentov a učiteľov z Európy, južnej Afriky a južnej Ameriky usporiadalo Open Education Centre. Na Miléniovom summite OSN v septembri 2000 potvrdilo 189 členských krajín záväzok venovať najvyššiu pozornosť udržateľnému rozvoju a boju proti chudobe. Výsledkom iniciatívy je prijatie 8 Miléniových rozvojových cieľov, ktoré sa stali všeobecne akceptovaným rámcom pre meranie pokroku vo svete.

Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Cieľ 2: Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cieľ 3: Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť

Cieľ 5: Zlepšiť zdravotný stav matiek

Cieľ 6: Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám

Cieľ 7: Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj