Mladí ľudia na trhu práce - výskumná správa

08.09.2015 08:29

Na jar tohoto roku sme realizovali v rámci projektu financovaného cez Erazmus+ výskum v 4 krajinách (Poľsko, Slovensko, Malta a Taliansko). Priložená správa sumarizuje výsledky zisťovania kompetencií  stredoškolákov a vysokoškolákov vstupujúcich na trh práce a požiadaviek zamestnancov. Správa na stiahnutie: DIAGNOSIS_OF_SKILLS_AND_COMPETENCIES_OF_YOUTH_and_EXPECT.pdf