Mobilita pracovnej sily na národnej, európskej a globálnej úrovni.

16.05.2015 14:49

Odborová konfederácia CSDR (Confederaţia Sindicatelor Democratice din România) usporiadal v dňoch 5.a 9. 5.2015 v Baile Felix v spolupráci s EZA seminár Mobilita pracovnej sily  na národnej, európskej a globálnej úrovni.  Okrem domácich účastníkov sa ho zúčastnili kolegovia z Bulharska (Podkrepa), z Maďarska (MOSZ) a Slovenska (NKOS - Ľubica Černá). Diskutovali sme o problémoch migrácie, emigrácie a imigrácie z pohľadu európskeho pracovného trhu. Osobitne sme sa venovali odlivu mladých vzdelaných odborníkov z krajiny, tzv brain drain. Ľubica Černá prezentovala stav migrácie a mobility pracovných síl na Slovensku.