Model rozvoja školy zdola, ktorý umožňuje školám zvýšenie ich kvality vzdelávania.

06.09.2012 18:44

Pedagóg i rodič stoja dnes pred veľkými výzvami. Čo je dôležité? Čo by mali naše deti dostať? V informačnom mori nie je ľahké porozumieť tomu, čo sa deje okolo nás. Bude preto dôležité, aby deti boli vzdelávané osobami,  ktoré sa vedia v súčasnom digitalizovanom svete orientovať a vidia ďalej. Sú týmito osobami dnešní učitelia? Pripravujú naše deti na to, aby sa stali schopnými vytvárať svet, v ktorom sa bude dať žiť? Zaiste máme mnoho kvalitných pedagógov. Ale školy dnes, keď majú samé o sebe rozmýšľať a sa meniť, očakávajú pomoc.  Potrebujú komplex služieb v mnohých oblastiach, ktoré si nemôžu zabezpečovať samy. Iba s takouto podporou môžu vytvárať nový dizajn funkčnej edukácie, ktorý dnes hľadá celý svet.

Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave po intenzívnom štúdiu danej problematiky (a mnohoročných skúsenostiach s prácou s deťmi a mládežou v školskom aj mimoškolskom prostredí) tím pedagógov navrhol model rozvoja škôl, ktorý vychádza z  Barrettovho modelu  rozvoja organizácií. Keďže východiskový model berie do úvahy všetky oblasti ľudského života, bol prispôsobený  podmienkam slovenského školstva. Súčasťou modelu sú aj nástroje, ktoré umožňujú rýchlo  diagnostikovať školskú kultúru na základe hodnôt všetkých jej aktérov. Tento model bol v priebehu minulého školského roka úspešne odskúšaný vo viacerých základných školách na Slovensku a v súčasnosti je prezentovaný pod názvom  „školský network“. Stiahni: skolsky network.pdf (4 MB)

Rozvoj zdola je dnes pre všetky školy veľkou výzvou. Vyžaduje od nich vnútorné zmobilizovanie, vytvorenie vlastnej vízie a prijatie väčšej miery zodpovednosti za kvalitu vzdelávania. Pre komfortné zvládnutie týchto úloh ponúkajú tvorcovia tohto modelu školám plnú podporu a spoluprácu.

Dlhodobé ťažkosti s transformáciou nášho školstva vyplývajú z jednostranného hierarchického modelu jeho riadenia. „Školský network“ označuje neformálne vitálne spojenia školy, ktoré umožňujú pedagógom/ rodičom mobilizovať sa zdola na základe  aktuálnych potrieb. Tieto spojenia vnášajú do života škôl pružnosť a tak prekonávajú ťažkopádnosť súčasného jednostranného, hierarchického modelu. Vznik vitálnych spojení považujú tvorcovia modelu za základnú podmienku rozvoja súčasných škôl.

Napriek tomu, že dlhodobé podfinancovanie  škôl spôsobilo sústreďovanie ich záujmu na získanie potrebných finančných prostriedkov, rozvoj škôl začína vkladom do osôb. Práve tento vklad môže priniesť školám objavenie nových možností na ceste ich skutočného rozvoja.

NKOS odporúča svojim členom a sympatizantom hľadať spôsoby a možnosti, ako sprístupniť uvedený model školám v ich okolí.

Autori tohto modelu rozvoja škôl sú pripravení osobne poskytnúť detailnejšie informácie všetkým potenciálnym záujemcom – zriaďovateľom, riaditeľom a ostatným pracovníkom  škôl. V prípade záujmu ich osobne kontaktujte:

 

Mgr. Ladislav Baranyai,

autor iniciatívy „Školský network“

0903 838 702; ladislav.baranyai@gmail.com

 

Ing. Anastázia Strečková,

lektorka iniciatívy „Školský network“

0903 590 364; anastazia.streckova@gmail.com