Modlitba za rodiny pri príležitosti VII. svetového stretnutia rodín, Miláno 2012

27.06.2012 19:02

Modlitba za rodiny

 

Otče nášho Pána Ježiša Krista a Otče náš,
klaniame sa ti, Ty prameň každého spoločenstva;
ochraňuj naše rodiny a požehnávaj ich,
aby boli miestom jednoty manželov
a života v plnosti, ktorý sa vzájomne dáva
medzi rodičmi a deťmi.

Kontemplujeme ťa,
Ty, Tvorca každej dokonalosti a každej krásy;
dožič každej rodine vhodnú a dôstojnú prácu,
aby sme mali potrebnú obživu
a mohli neustále zakusovať, že sme tvojimi privilegovanými spolupracovníkmi
pri budovaní sveta.

Chválime ťa,
príčina našej radosti a sviatku;
otvor aj v našich rodinách
cesty radosti a odpočinku,
aby sme už teraz mohli zakusovať tú dokonalú radosť,
ktorú si nám daroval v zmŕtvychvstalom Kristovi.

Tak budú naše pracovné i voľné dni
otvorené tvojmu tajomstvu lásky a svetla,
ktoré nám zjavil Kristus, tvoj Syn
a vopred dal okúsiť životodarný Duch.
Tak budeme žiť šťastne, že sme tvojou rodinou
na ceste k Tebe, ktorý si požehnaný Boh naveky.

Amen.

 

Dionigi kardinál Tettamanzi,
pri príležitosti VII. svetového stretnutia rodín, Miláno 2012