Mužská púť do Gaboltova

02.12.2011 14:45

My, členovia NKOS, muži a otcovia sme sa zúčastnili púte mužov v Gaboltove.

Ak sa v dnešnej dobe pozrieme do spoločenstiev, kostolov a cirkví nájdeme v nich pomerne veľa žien a len zopár mužov. Ak nahliadneme do rodín, nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoje deti a manželku. Aj v týchto súvislostiach môžeme hovoriť o kríze otcovstva, o kríze mužnosti, o kríze duchovnosti mužov. Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

Každý rok na stretnutí mužov prednášali výnimoční hostia ako kňaz, redemptorista a celosvetový misionár Tom Forrest, otec Brandon Williams a laický misionár Tom Edwards z USA, otec Krzysztof Czerwionka zakladateľ evanjelizačnej školy sv. Marka v Poľsku, laický misionár Jude Antoine z Malayzie, Ad de Bruin a Steve Kilbry z medzinárodného hnutia Mládež s misiou, o. Michal Zamkovský CSsR, predstavený rehole redemptoristov a Bohuš Živčák, ktorý je už dlhé roky vedúcim laického misijného spoločenstva pri redemptoristoch v Podolínci – Rieka Života. Laický misionár z Malty, Noel Chircop. Naším posledným hosťom bol znovu Tom Edwards z Floridy.

Najbližšia púť mužov do Gaboltova je naplánovaná na 19.8.2012.

 

 

Fotogaléria: Mužská púť do Gaboltova