My hlasujeme 3 x ÁNO.

29.01.2015 18:19

"Nezávislé kresťanské odbory Slovenska pôsobiace na Trnavskej univerzite v Trnave sa hlásia k ochrane a podpore  generáciami osvedčených morálnych a duchovných hodnôt,  na ktorých stojí naša civilizácia. Preto vyjadrujeme plnú podporu referendu o OCHRANE RODINY, ktoré sa uskutoční 7.februára 2015. Pozývame na účasť všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našich detí. My hlasujeme 3 x ÁNO. (informuje K. Huttová)