Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

09.01.2017 20:18

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:

§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na

a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

vanú zamestnancom.Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje
na
a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,500 eura za každú hodinu odpraco -
vanú zamestnancom.Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje


 

vanú zamestnancom.Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje
na
a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,500 eura za každú hodinu odpraco -
vanú zamestnancom.Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje
na
a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca
odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,500 eura za každú hodinu odpraco -
vanú zamestnancom.