Národný pochod za život, Bratislava 20.9.2015

24.09.2015 07:37

Radosť a postoj. To sú slová ktoré charakterizujú národný podchod za život. Spolu s tisíckami iných sme sa ho aj my zúčastnili na bratislavskom Námestí SNP. Napriek tomu, že sme trasu pre veľké množstvo ľudí neprešli, jasne sme vyjadrili svoje Áno dôstojnému životu od počatia až po prirodzenú smrť. (informuje Ľubica Černá)