Násilie na školách

11.05.2012 12:21

Dňa 26. apríla 2012 sa vo Varšave konal prvý  regionálny seminár ETUCE a EFEE (Európska federácia zamestnávateľov školstva)  o prevencii a zmiernení násilia a obťažovania tretích strán v školách. Seminára sa zúčastnilo 16 členských organizácii ETUCE z 13 krajín EÚ. Slovensko zastupovala členka ZPŠaV  NKOS Mgr.Ľubomíra Šrámková.

Cieľom tohto projektu je:

  • zvyšovať povedomie o tretej strane násilia v oblasti  vzdelávania a školstva,
  • zistiť do akej miery je násilie  riešené v oblasti vzdelávania na školách v Európe,
  • podporiť činnosť učiteľských odborov na prevenciu, zníženia a zmiernenia  násilia tretích strán.

Odborníci na násilie tretej  strany  sa podelili s účastníkmi seminára o svoje skúsenosti získané na základe zistení on-line dotazníka, alebo  pozorovania na školách v Poľsku, Švédsku a Španielsku. Účastníci seminára si spoločne  vymenili skúsenosti a osvedčené postupy pri riešení prevencie problému obťažovania a násilia na školách  na popud tretej osoby t.j. študent, rodič, verejnosť a iné. Seminár  pokračuje  9. mája 2012  v Bruseli. Závery budú spracované a zverejnené  na záverečnej konferencii projektu v septembri 2012. (Mgr. Ľubomíra Šrámková)