Návšteva mladých odborárov z Belgicka

24.11.2011 21:11

V dňoch 2.- 5.8.2011 NKOS navštívila delegácia13 mladých kresťanských odborárov z Belgicka pod vedením Leslie Bizikwa z CSC Charleroi - Sambre et Meuse. Program bol nasledovný:

2.8.2011 Predstavenie NKOS, prezentácia mládežníckeho projektu KOMPRAX, prechádzka historickou Bratislavou (účastníci za NKOS Milan Martinák, Anastázia Strečková, Ľubica Černá)

3.8.2011 Návšteva turistického centra Hrabovo v Ružomberku, Spišského hradu a príchod do Košíc a ubytovanie v Hotelovej akadémií, spoločná večera s členmi Kovo-Metal (Ľubica Černá, Ivan Černý, Milan Tóth jr., Milan Beregszászi)

4.8.2011 Návšteva U.S. Steel Košice, návrat do Bratislavy

5.8.2011 Záverečný obed a odchod. (Ľubica Černá a tlmočník)