Návšteva prezidentky NKOS v Budapešti

22.08.2013 16:18

V dňoch 15.-16.8.2913 sa na pozvanie maďarskej odborovej konfederácie Munkastanacsok zúčastnila spoločného rokovania prezidentka NKOS Ľubica Černá. Na stretnutí sa zúčastnili prezident MOSZ Imre Palkovics a ekonomicky expert Gyorgy Lajtai. Vzájomne sa informovali o súčasnej situácií v jednotlivých krajinách a o budúcej spolupráci. Prezidentka sa stretla aj s predstaviteľni odborových organizácií pôsobiacich v školstve pod vedením Evy Zamoó. (informuje Ľubica Černá)