New and Better jobs: Energy as a Driver for Growth and Better jobs in the South-Eastern EU Region and the Mediterranean Basin

12.11.2012 19:12

Správa z Európskej sociálnej konferencie , ktorá sa konala v dňoch 7. – 9. 11. 2012 v Nicosia - Cyprus.

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Katuninec – ZPŠaV NKOS a 50 zástupcov odborov z 13 krajín EÚ. Účastníkov medzinárodnej konferencie privítal generálny sekretár DEOK p. Diomides Diomidous. Konferenciu inauguroval predseda parlamentu Cypru p. Giannakis Omirou. Na začiatku konferencie vystúpili minister práce a sociálnych vecí Cypru p. Sotiroula Charalambous, p. László Andor, p. Poly Papavasileiou, p. Benjamim Denis – ETUC, p. Bartho Pronk – prezident EZA a p. George Dassis. Po týchto príspevkoch nasledovala panelová diskusia, ktorú viedol p. Neoklis Silikiotis – minister priemyslu a životného prostredia. Nasledovala prednáška, ktorú mal prezident EZA p. Bartho Pronk na tému: Obnoviteľné zdroje energie: cesta na zvýšenie pracovných miest. K danej téme sa vyjadril aj p. Giorgos Siammas – prezident (CERA) Cyprus. Druhý deň konferenciu zahájil p. Philippe Louis, prezident CFTC – Francúzsko a prednášal na tému: Sociálny a pracovný trh: výzva pre zamestnancov a odborárov.

Na túto tému vystúpili:

- CSC/ACV Belgium, p. Thomas Miessen

- GESEE Grece, p. Zoi Tzotze Lanara

- CFTC – France, p. Philipe Louis

- PRODKREPA – Bulgaria, p. Nikolay Nikolov

- SOLIDARNOSC – Poland, p. Josef Mozolewski

- LDF – Lithuania, p. Jelena Soms

- CARTEL – ALFA – Romania, p. Toader Paraschiv

- CSDR – Romania, p. Alexandra Cornea

- USO – Spain, p. Marie Hamburg

- NKOS – Slovakia, p. Milan Katuninec

V našom vystúpení sme sa dotkli danej témy, zároveň sme vyzdvihli organizátorov konferencie a pozvali sme jednotlivých účastníkov na medzinárodný seminár, ktorý sa uskutoční 16. – 19. 5. 2013 v Košiciach pri príležitostí: Košice 2013 – európske mesto kultúry. DEOK pri tejto príležitosti oslavoval 50. výročie založenia, kde účastníci konferencie boli pozvaní na slávnostné zasadnutie a slávnostnú večeru. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčastnil aj prezident Cypru. (Milan Tóth, účastník)