Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy

24.11.2011 14:40

Vo  Velehrade  30. 9. - 2. 10. 2011 sa uskutočnil seminár na tému Nezamestnanosť a zhoršovanie sociálnych podmienok nie je nevyhnutným dôsledkom globálnej krízy

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth - viceprezident NKOS

Milan Beregszászi - predseda ZO NKOS U.S.Steel Košice

Milan Seman - člen výboru ZO NKOS U.S.Steel Košice

Martin Leško - člen výboru ZO NKOS U.S.Steel Košice a zástupcovia z ďalších 10 krajín.

Seminár zahájila Doc. Ing. Lidmila Nemcova, CSc., - predsedníčka Spoločnosti pre etiku v ekonomike. Za NKOS vystúpil viceprezident Milan Tóth s prednáškou na tému: Nezamestnanosť..doc (120 kB)

Ďalšie témy:

1. Medzigeneračná spolupráca so zreteľom na nezamestnanosť (Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.)

2. Skúsenosti v riešení nezamestnanosti v EÚ - panelová diskusia (zástupcovia Belgicka, Holandska, Maďarska, Poľska, Tirolska, Rakúska)

Milan Tóth, viceprezident NKOS