Nezamestnanosť mladých - výzvy a riešenia

28.09.2016 14:44

V dňoch 22.-24.9.2016 sa uskutočnil seminár v Iasi (Rumunsko), na ktorom sa rokovalo o probléme nezamestnanosti mladých. Organizátorom bol inštitút IFES, člen EZA. Seminára sa zúčastnili experti z univerzít a odborových organizácií z Rumunska, Talianska, Litvy, Čiech a Moldavska. NKOS zastupovali Viliam Černý, Gabriel Hajas a Timotej Soke, členovia Platformy mladých NKOS. Bohatý odborný program, v rámci ktorého vystúpili s informáciou  o implementácií Záruk mladých v SR, doplnil bohatý spoločenský program (návšteva múzeí a galérií).(informuje Viliam Černý)