NKOS nepodpísalo kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

02.12.2016 18:28

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie zainteresovaných na kolektívnom vyjednavaní o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017. Za NKOS je signatárom Mária Briganová, viceprezidentka NKOS. Vzhľadom na rokovanie, ktoré sa uskutočnilo 30.novembra 2016 s p. ministrom školstva, zástupcom zamestnávateľov a zástupcom odborov sme sa rozhodli nezúčastniť sa podpisu KZVS. Nepodpísaním KZVS nie sme viazaní sociálnym zmierom a je možné pokračovať v rokovaniach o zlepšení podmienok pre pracovníkov školstva. (informuje Mária Briganová)