NKOS podporilo výzvu matiek "Som lepšia ako jasle"

13.05.2017 11:46

Nesúhlasíme s diskriminačnou politikou Vlády SR, ktorá na jasľovú starostlivosť dáva mesačný príspevok až do výšky 280 eur, pričom tej najlepšej opatrovateľke – mame, ktorá sa osobne stará o dieťa, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eur. Čiže štát si mamu cení na mínus 66,80 eur.

Podpísať petíciu môžete tu: citizengo.org/sk/fm/70413-som-lepsia-ako-jasle

Štát by nemal diskriminovať rodiny preto, že nedali dieťa do jaslí. Aj keď vítame nedávne zvýšenie rodičovského príspevku, jeho výška nám stále nedáva logiku. Prečo by mama, ktorá sa osobne stará o dieťa, mala dostávať nižší príspevok ako mama, ktorá dá dieťa do jaslí? To si naozaj štát cení osobnú starostlivosť mamy o dieťa na mínus 66,80 Eur? Mama je predsa lepšia ako jasle!

Mnohé rodiny si z objektívnych a pochopiteľných dôvodov volia jasle a štát ich oprávnene podporuje. Ale nie je fér, že štát finančne znevýhodňuje rodiny detí v domácej starostlivosti, majú predsa prinajmenšom právo na rovnaké zaobchádzanie.

Pre najlepší vývoj detí je najvhodnejšie, keď môžu v prvých rokoch vyrastať pri mame. Je preto veľmi dobré, že sa v súčasnosti mamy môžu starať o deti tri roky počas rodičovskej „dovolenky“. Na túto dobrú slovenskú prax máme byť hrdí a chrániť ju. 

Nesúhlasíme preto s diskriminačnou politikou, ktorá na jasľovú starostlivosť dáva príspevok až do výšky 280 eur, pričom mamám, ktoré sa osobne starajú o deti, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eur.

S nevôľou sledujeme aj to, ako sa podľa údajov OECD daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi na Slovensku za posledných sedem rokov neustále zvyšuje. V záujme podpory mladých rodín je potrebné tento trend zvrátiť.

V neposlednom rade kriticky vnímame aj pripravované reformy na zvýšenie zamestnanosti matiek na rodičovskej “dovolenke”, vrátane plánu investovať 40,2 milióna eur do budovania jaslí. Dôsledkom bude len ďalšie odtŕhanie malých detí od ich mám, čo rozhodne nie je v ich najlepšom záujme. Oveľa viac by sme uvítali podporu matiek na rodičovskej “dovolenke” a pri ich postupnom návrate do práce po jej skončení.

Preto si dovoľujeme vládu Slovenskej republiky i predsedu vlády Roberta Fica úctivo požiadať o nasledovné:

1. Zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na úroveň príspevku na jasľovú starostlivosť o dieťa 280 eur, ideálne ešte viac.

2. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi.

3. Zastaviť štátne kampane cielené na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí, tj. na odtŕhanie detí od mám v ranom veku. Ušetrené peniaze navrhujeme investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej „dovolenke“, na podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej “dovolenky”, či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok.

4. Doceniť celodennú obetavosť a starostlivosť matiek o malé deti zo strany štátu. Začať môžeme premenovaním materskej a rodičovskej „dovolenky“ na materský a rodičovský „úväzok“. Možno je to len jedno slovo, ale veľa vypovedá o tom, ako štát vníma náš prínos pri výchove ďalšej generácie.

Deti sú naša budúcnosť. Podporujme pre ne ten najlepší štart do života – mamu na plný úväzok.

Dovoľujeme si predsedu vlády Roberta Fica i celú Vládu SR požiadať, aby rodinnú politiku Slovenska nastavili v súlade s týmto cieľom. Oplatí sa to nám všetkým a najmä budúcim generáciám.