NKOS sa pridalo k výzve na zrušenie Mečiarových amnestií

09.03.2017 10:29

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval prezidenta Slovenskej republiky. Ako kresťania sme presvedčení, že prirodzenou a základnou úlohou práva je chrániť a podporovať spravodlivosť. Ako však môžu mať občania v úcte ústavu, zákony a štátnu moc, ak ktokoľvek využíva právo na to, aby znemožnil zistiť, kto spáchal verejne známe zločiny a zabránil potrestať ich páchateľov? Toto zneužitie právneho poriadku je nespravodlivosť a je v rozpore s prirodzeným základom práva. Následky verejne známych zločinov, ktorých riadne vyšetrenie znemožnili amnestie Vladimíra Mečiara, sa už celkom odčiniť nedajú. Zistením pravdy a výrokom súdu o tom, kto tieto činy spôsobil, však možno dať občanom Slovenska jasne najavo, že aj keď to niekedy trvá dlho a treba o to zvádzať zápas, spravodlivosť sa napokon presadí.

Vážení zástupcovia občanov Slovenskej republiky,

zrušením Mečiarových amnestií prispejete k prinavráteniu autority nášho práva, nášho štátu, a i rešpektu občanov voči Vám. Zrušenie Mečiarových amnestií je dôležitou podmienkou ozdravenia spoločenskej atmosféry v našej krajine.

SIGNATÁRI VÝZVY

Právnické osoby
Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Katarína Hulmanová 
Áno pre život, Zuzana Dobešová
Asociácia za život a rodinu, o.z., Tomáš Kováčik
Fórum pre verejné otázky, Michal Makovník
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z., JUDr. Martin Dilong
Katolícka jednota Slovenska, Emília Bordáčová
Klub mnohodetných rodín, Stanislav Trnovec
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Ľubica Černá
Občianske združenie Dobrota sv. Alžbety, Mgr. Zuzana Kovácsová
Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, Jozef Liday 

Fyzické osoby
Marián Čaučík, občiansky aktivista
Renáta Ocilková