Nominácia ZPŠaV NKOS do komisie ETUCE pre rovnosť príležitostí

10.06.2013 19:10

Predsedníctvo ZPŠaV NKOS nominovalo do komisie ETUCE pre rovnosť príležitostí na obdobie 2013-2016 Ľubicu Černú. (informuje Mária Briganová)