Nová predsedníčka ZO NKOS v Spolku sv. Vojtecha je Mária Novosedlíková

21.03.2014 12:14

Na svojom 11. zasadnutí 11. marca 2014 sa členovia Výboru a Valného zhromaždenia Spolku sv. Vojtecha venovali púti členov SSV v Šaštíne, kolektívnej zmluve, ako aj stavu a rekonštrukcii budov.

Rokovanie sa začalo svätou omšou, ktorú v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove SSV celebroval predseda SSV Mons. Ján Orosch a koncelebrovali prítomní kňazi. V pracovnej časti programu si členovia grémia vypočuli informácie o predbežnom hospodárskom výsledku za rok 2013 a riaditeľ SSV Ivan Šulík informoval o kolektívnej zmluve na rok 2014. Rokovanie o nej prebieha s Nezávislými kresťanskými odbormi, ktorých novou predsedníčkou sa na začiatku marca stala Mária Novosedlíková. Účastníci zasadnutia sa zaoberali tiež stavom rekonštruovaných budov SSV, ako aj budovy na Kapitulskej ulici v Bratislave, do ktorej sa v apríli presťahujú Katolícke noviny.   

Spolok sv. Vojtecha pozýva 3. mája všetkých svojich členov na púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, kde sa uskutoční aj najbližšie zasadnutie Výboru a Valného zhromaždenia SSV. Prítomní zároveň rozhodli o finančnej podpore festivalu Lumen. Ten sa každý rok koná začiatkom júna na Trojičnom námestí v Trnave a je najväčším gospelovým festivalom v strednej Európe.

 DANIEL DIAN  (zdroj: https://www.ssv.sk/index.php)