Ochrana migrujúcich pracovníkov v EÚ, Bukurešť, 19.-20.10.2017

13.11.2017 10:26

Na seminári sa zúčastnili Milan Tóth – viceprezident NKOS, Peter Ružička – platforma mladých NKOS a zástupcovia z 11 krajín. Celkový počet účastníkov bol 40, z toho bolo 8 lektorov. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa 19. 10. 2017 o 09:00 registráciou účastníkov. Otvorenie previedol  p. Pieterjan Mattheus, predseda EUROMF, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára.Nasledoval prednáška p. Mihaely Darle na tému: Výzvy pre odbory pre migrujúcich pracovníkov. Nasledovali diskusia a otázky účastníkov. Nasledoval plenárny workshop, v ktorom sa predstavili jednotliví účastníci seminára a špecifikovali svoje očakávania od seminára. Po prestávke prezentovali p. Coninx Dirk – Stebo Belgicko a p. Erwin De Bruyn – Belgicko životné podmienky migrujúcich pracovníkov / kamionistov v Belgicku. Nasledovali otázky účastníkov a porovnanie situácie v ostatných krajinách jednotlivých účastníkov. Po obede vystúpil so svojou prednáškou p. Johan Wets - Belgicko na tému: Výsledky výskumu o migrujúcich pracovníkov v EÚ. Účastníci seminára sa pýtali na očakávaný trend pohybu migrujúcich pracovníkov do roku 2020. Nasledovala diskusia. Na tému: Vplyv krízy na rumunských migrantov  a životné podmienky pracovných migrantov v EÚ vystúpila p. Cristina Chert z Belgicka. Nasledovala panelová diskusia. Druhý deň seminára otvorila p. Carien Neven – EUROMF. Nasledovala prednáška p. Ilze Trapenciere  - výskumný ústav filozofie a sociológie z univerzity z Lotyšska na tému: EÚ siroty v Lotyšsku. Nasledovala spätná väzba od účastníkov seminára. Po prestávke nasledovala prednáška na tému: Príklad prístupu k deťom v Belgicku, ktorú prezentoval p. Dirk De Rijdt – Arktos Belgicko. Nasledovala séria otázok a spätná väzba. Po obede nasledoval plenárny workshop na tému: Životné podmienky rodín – pracujúcich migrantov mimo krajiny ich domova. Účastníci seminára z jednotlivých krajín prezentovali situáciu v ich krajinách. Za NKOS informoval o situácií na Slovensku p. Milan Tóth – viceprezident NKOS. Nasledovala diskusia a výmena skúsenosti medzi účastníkmi seminára. Na záver seminára prezentoval pohľad Rumunska na sociálny pilier EÚ p.  Petru Sorin Dandea – Cartel Afla Rumunsko. Nasledovala diskusia a porovnanie pohľadov zástupcov z jednotlivých krajín na EÚ sociálny pilier a odporúčania pre politikov a sociálnych partnerov. Informuje Milan Tóth, viceprezident NKOS.