Odborové organizácie v zelenej ekonomike. Trvalo udržateľný rozvoj, dôstojná práca a zelené pracovné miesta.

07.06.2015 13:30

Nezávislé  kresťanské  odbory Slovenska a Európske centrom pre otázky zamestnancov (EZA) zorganizovali medzinárodný seminár  „Odborové organizácie v zelenej ekonomike, trvalo udržateľný rozvoj a zelená práca”. Uskutočnil sa v  Nitre v dňoch 26 - 29.5.2015. Účastníkmi boli zástupcovia zamestnaneckých organizácií v Nemecku, Česku, na Cypre, v Poľsku, Maďarsku, Litve, Belgicku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Rokovali sme o možnostiach vytvorenia podmienok potrebných na podporu zelených pracovných miest, na vyriešenie problému spojeného s nedostatkom zručností a pracovných síl a o možnosti koordinácie opatrení, politík a nástrojov európskeho pracovného trhu. Účastníci navštívili Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (GCM) a Energoland Mochovce, ktorý v celej komplexnosti poskytuje informácie o energiách, ich formách a získavaní, o ekonomike energií a vytváraní pracovných miest. Mali sme možnosť zažiť „odyseu energie“ – sledovať jedinečný príbeh jej premien od vzniku vesmíru a života až po budúcnosť prostredníctvom projekcie 3D filmu, interaktívnej LED podlahy či výletu na „bezemisnej“ motorke. Súčasťou návštevy Atómových elektrární Mochovce bola aj exkurzia do strojovne prevádzkovanej elektrárne EMO12 a na simulátor blokovej dozorne pre tretí a štvrtý blok elektrárne. Je potrebné sa poďakovať predsedovi ZO ZPŠaV NKOS pri GCM Mgr. Richardovi Gurbiczovi a jeho maturantkám Katke Eliášovej a Lucke Števárovej za prezentáciu, kultúrny program a vlastnoručne pripravené občerstvenie.  Budúcoročný seminár bude pokračovať v zelenej línií  na tému Práca v zelenej ekonomike – perspektívy odborových organizácií. Sociálny dialóg pre zelené a dôstojne pracovné miesta.(informuje Ľubica Černá, prezidentka NKOS)