Odkaz kardinála Jána Chryzostoma Korca

29.10.2015 15:06

Kardinál Ján Chryzostom Korec odišiel do večnosti do domu nášho Otca 24. októbra 2015 v Nitre vo veku 91 rokov. S vďakou Pánu Bohu si uvedomujeme, čo všetko vykonal a spomíname v modlitbách.

Kardinál Ján Chryzostom Korec pri rozhovoroch spomínal aj svoje biskupské heslo „Aby všetci jedno boli“ (Ut omnes unum sint) a zdôraznil, že by si to mali uvedomiť všetci, čo majú zodpovednosť za celé Slovensko. Povedal: „Aj celoslovenské inštitúcie by mali nielen pravdivo a svedomite plniť svoje poslanie, ale mali by vedieť aj spolupracovať v spoločnom snažení na prospech celku, národného povedomia. Tiež by nemali podliehať politickým vplyvom, záujmom určitých skupín a mocenským zneužitiam jednotlivcov.“

Odporúčame do pozornosti:

Aj po smrti ostáva a ostane živým svedkom viery

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151026046

Tri pohľady na kardinála Korca

https://www.postoj.sk/6592/tri-pohlady-na-kardinala-korca

Spomienky kardinála Jána Chryzostoma Korca

https://www.upn.gov.sk/sk/spomienky-kardinala-j-ch-korca/

Politický odkaz kardinála Korca

https://www.postoj.sk/6596/politicky-odkaz-kardinala-korca

(správu podáva: Stanislav Labjak, predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)