OHOVÁRANIE – ODHOVÁRANIE - OSOČOVANIE

24.01.2016 08:36

Odvážni kolegovia,
všetci spolu tvoríme už celé menšie mesto. Sme SILA. Je nás viac než 11 000, a to spôsobuje vrchnosti veľké obavy . Preto sa musíme v nasledovných dňoch pripraviť na nasledovné „3 O“:
OHOVÁRANIE – ODHOVÁRANIE - OSOČOVANIE
Čo môžete zažiť? Čo už mnohí zažívate?

Budú vás presviedčať, že konáme protiprávne
Budú vás vydierať
Budú vás zastrašovať
Budú klamať vám i o vás
Budú sa snažiť rozoštvať nás
Budú viesť špinavú kampaň
Budú hrať na city a česť


Čo môžete urobiť?
V prvom rade...

VYDRŽAŤ – stratégia vlády vyplývajúca z vyhlásenia premiéra je: nechať nás „vyhladovať“, preto vydržme čo najdlhšie
Nebrať si takéto útoky osobne


Prvá pomoc:

Ak na vás niekto tlačí, aby ste sa rozhodli v časovom tlaku, neprijímajte žiadne rozhodnutia ani záväzky. Máte právo vziať si čas na rozmyslenie.
Ak vám dá riaditeľ niečo podpísať (s výnimkou Oznámenia o vstupe do štrajku), nepodpisujte sa na mieste. Odfoťte si daný dokument, poraďte sa s kolegami alebo nám ho pošlite na konzultáciu.
Ak od vás požadujú čokoľvek, čo nemáme v manuáli, pýtajte sa, načo tento údaj potrebujú, ktoré právne ustanovenie im nariaďuje tento údaj zbierať a pod. Vy tlačte na nich, nie oni na vás. Nie vy, ale oni majú čo vysvetľovať.
Podeľte sa o to, ako vás zastrašujú na info@isu.sk . Ak je to možné, posuňte informácie lokálnym médiám (otvorene či anonymne).
Očakávajte, že na demonštrácie môžu prísť provokatéri, ako sa to stalo tento týždeň zdravotným sestrám. V takom prípade zachovajte pokoj a oznámte to najbližšiemu usporiadateľovi, ktorý informuje políciu.

Buďme ostražití. Stojme si za svojimi právami. Sme inteligentní a vzdelaní ľudia. Vyhrajme tento boj vďaka kritickému mysleniu, schopnosti argumentovať a našej vytrvalosti. Buďme príkladom pre svojich žiakov.
VYDRŽME, PODPORUJME SA NAVZÁJOM!
Premiér nám odkazuje:
„My vieme niečo urobiť pre učiteľov, ale očakávam, že aj oni niečo urobia pre štát!“
Urobme teda niečo pre štát a vydobyme pre školstvo to, čo tomuto rezortu už dávno patrí.
Nie sme sami, podporujú nás desiatky organizácií a tisícky ľudí!
https://isu.sk/podporuju-nas
https://www.youtube.com/watch?v=bMcenR8aCDE

Iniciatíva slovenských učiteľov