Okrúhly stôl k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

27.04.2017 16:43

V stredu 26. apríla 2017 sa v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnil okrúhly stôl  s autormi dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Za autorov boli prítomní Juraj Vantúch, Milan Vtáčnik a Ivan Juráš. Diskusie sa zúčastnili predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Nových školských odborov a Nezávislých kresťanských odborov. V rámci diskusie bola možnosť prezentovať autorom spätnú väzbu, návrhy a pripomienky k tomuto dokumentu.

Úlohou konzultačného procesu a je získať spätnú väzbu verejnosti k navrhovaným cieľovým stavom a opatreniam na ich dosiahnutie. Definitívna verzia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania bude predložená po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok do vlády Slovenskej republiky a potom aj do Národnej rady Slovenskej republiky s cieľom získať čo najširšiu spoločenskú a politickú zhodu. Takáto zhoda je predpokladom toho, aby sa program stal nástrojom systematických a dlhodobých zmien v oblasti výchovy a vzdelávania. Po jeho prijatí bude spracovaný prvý dvojročný Akčný plán na roky 2018 a 2019, ktorý bude predložený vláde Slovenskej republiky na schválenie tak, ako je to navrhované v samotnom dokumente.

NKOS vníma, že školské prostredie potrebuje akútne systémové zmeny, preto víta iniciatívu Učiace sa Slovensko, ku ktorej predložilo návrhy. Veríme, že strategický dokument nájde politickú podporu, ktorá sa pretaví do akčného plánu, ktorý prinesie pozitívne zmeny pre zamestnancov v školstve, žiakov, študentov a pre všetky zúčastnené strany.

Informuje účastník za NKOS: Daniel Markovič