Otváracia konferencia EZA na Malte

15.12.2015 17:29

Kľúčové oblasti pre európsky sociálny dialóg, bola téma konferencie EZA na Malte, ktorá sa konala v dňoch 3.-5.12 2015. V prvej časti vystúpili Barto Pronk prezident EZA a Jesmond Bonello prezident hostiteľskej organizácie UHM. Mons. Giampaolo Crepaldi, arcibiskup Triestu hovoril o encyklike Svätého otca Františka Laudato Si, ako o etickej báze sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Bogdan Hossu prezentoval nový vzdelávací program "Sociálny dialóg" na rok 2016. V poobedňajších hodinách prvého dňa prebehli diskusné skupiny. V jednej na tému Zelená práca vystúpila s príspevkom podľa programu Ľubica Černá. Na sledujúci deň sa uskutočnil Kongres EZA a EZA PLUS.V slávnostnej večernej časti sa uskutočnil rozlúčkový večer s Roswithou Gottbehüt, ktorá odchádza na dôchodok. (Informuje Ľubica Černá)