Outsourcing - risks and challenges for representatives of interests

23.05.2015 14:00

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS a  zástupcovia z 12 krajín Európy, ktorí reprezentovali tri sektory a to sektor bankovníctva, sektor drevárskeho priemyslu a sektor štátnej a verejnej správy. Priebeh seminára a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa 20. 05. 2015 o 09:00. Začiatok seminára otvoril prezident WOW p. Günther Trausnitz, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. V doobedňajších hodinách vystúpili zástupcovia jednotlivých odvetví a popoludní podali zástupcovia jednotlivých krajín správu na tému sociálnej, zamestnávateľskej a ekonomickej situácie v jednotlivých štátoch. Za NKOS vystúpil a podal správu viceprezident NKOS p. Milan Tóth v anglickom jazyku a túto správu odovzdal zástupcom FCG. K podaným jednotlivým správam prebiehala plodná diskusia. Po týchto správach nasledovalo zhodnotenie seminára a jeho záver. (informuje Milan Tóth-  Viceprezident NKOS)

MIlan Tóth podal správu, ktorá je na stiahnutie: Country report Slovakia 2015.doc (100352)