OZ NKOS KOVO METAL pozýva do Svätej zeme

02.10.2017 21:53

Púť do Izraela Svätej Zeme - odlet z Košíc, termín zájazdu: 24.02.-03.03.2018 Cena: 690,00 € Sprievodca zájazdu je zároveň kňazom.

Program zájazdu:

1.deň: Odlet z Košíc do Tel Avivu v obedňajších hodinách, po prílete prehliadka Jaffy, pokračovanie v ceste do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
2.deň: Po raňajkách celodenná prehliadka Bethlehema: Pole pastierov, Bazilika narodenia Pána, popoludní návšteva Hebronu, večera a nocľah.
3.deň: Po raňajkách prehliadka Jeruzalema: Krížová cesta, Bazilika božieho hrobu, Múr nárekov, Hora Sion: Večeradlo, hrob Dávida, bazilika Usnutia Panny Márie, večera, nocľah.
4. deň: Po raňajkách Betánia, prechod údolím Wadi Qelt do Jericha, miesto krstu – obnova krstných sľubov, kúpanie sa v Mŕtvom mori, večera a nocľah.
5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Jeruzalema, prehliadka Olivovej hory, Getsemanská záhrada, popopludní Ein Karem, prehliadka Kostola sv. Jána Krstiteľa, Cestou späť návšteva diamantového centra v Jeruzaleme, večera v tradičnej beduinskej reštaurácii, nocľah
6. deň: Po raňajkách presun autobusom do okolia Genezaretského jazera, Tabgha, Kafarnaum, obed v reštaurácii pri jazere - ryba sv. Petra, po obede prehliadka hory Blahoslavenstiev, Banyas – národný park, večera a nocľah v Nazarete.
7. deň: Po raňajkách Hora Tábor, prehliadka Baziliky Zvestovania a Kostola sv. Jozefa v Nazarete, popoludní obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, návrat späť, večera, nocľah.
8. deň: Po raňajkách presun autobusom do Haify, prehliadka kostola Stella Maris, pokračovanie v ceste na letisko, odlet z Tel Avivu do Košíc v popoludňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou. 
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

Cena zahŕňa: letenka Košice - Tel Aviv – Košice, letiskový poplatok,  palivový príplatok, klimatizovaný autobus v Izraeli, 7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením v 3* hoteli,  polpenzia formou švédskych stolov, odborný sprievodca.
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie 16 EUR, obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy + audiosystém = 130 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.

Min. počet účastníkov: 30

CK TRINITY                                              NKOS
Kováčska 28, 040 01 Košice                    viceprezident NKOS Milan Tóth
tel.:  055/7287 701                                    Matičná 10, 040 17
fax.: 055/7287 702                                    tel.:  0903610321                                   
info@cktrinity.sk                                        nezavisl@stonline.sk