Participatívny sociálny dialóg: stratégie a skúsenosti pre aktívnu účasť pracovníkov, Malta 13. – 16.3.2013

20.03.2013 09:12

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Lenka Morvayová – diplomovaná tlmočníčka, zástupcovia z 10 EÚ krajín a 1 zástupca mimo EÚ. Z EÚ prezentovali a prednášali Rosette Fenech – AZAD Malta, Jesmond Bonello – President UHM, Piergiorgio Sciacqua – Vicepresident EZA a Roswitha Gottbehut – Secretary general EZA. Seminár zahájil Jesmond Bonello , ktorý pozdravil všetkých účastníkov – 20 domácich a 20 zahraničných. Na tému: odborové zväzy a účasť mladých mal prednášku Antonio Matos – vicepresident EZA. Prefinancovanie sociálnych projektov v jednotlivých krajinách a EÚ prezentoval poslanec EÚ za Maltu Simon Busuttiil. Po každej prednáške nasledoval workshop, kde účastníci boli rozdelení do jednotlivých skupín a to v jazyku anglickom, talianskom a španielskom do ktorých sa zapojila aj delegácia NKOS. Seminár priniesol pozitívum v tom, že sa otvárajú nové možnosti prefinancovania a organizovania seminárov a konferencií už v nasledujúcom roku. (Milan Tóth - viceprezident NKOS a účastník seminára)