Pešia púť Levoča 2014

17.07.2014 16:58
 
V dňoch  3.  –  6.  júla  2014  sa  opäť  uskutočnila  naša  tradičná  pešia  púť  do  Levoče  (17. ročník)  .  37  účastníkov  prežilo  nádherné  okamihy  počas celého  priebehu  púte,  k čomu  prispelo  i ideálne  počasie a výborná atmosféra  v partii  pútnikov.  Púte  sa  zúčastnili  skalní  účastníci,  takí, ktorí nevynechali  ani  jeden  ročník,  ale  tiež  aj  nováčikovia,  ktorých  sme  oslovili  a inšpirovali  k účasti.  Tí sa  zúčastnili  našej  púte  prvýkrát  a bezprostredne  po  jej  skončení  už  prezentovali  svoju  účasť  aj na  púti  o rok.  Púte  sa  zúčastnili  členovia NKOS,  ale  aj  ich  priatelia  či  rodinní príslušníci. Najstaršou účastníčkou bola opäť p. Terézia Pištejová. Púť  začala  vo  štvrtok  poludňajšou  svätou  omšou  v Košiciach-Poľove,  a ďalší  program bol podobný ako po minulé roky .Na  Mariánsku  horu  sme  dorazili  v sobotu  v popoludňajších  hodinách  a púť  sa  ukončila v nedeľu poobede príchodom autobusom do Poľova. Všetci sme načerpali veľa duchovných síl a povzbudenia do ďalších dní. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník púte. Za skvelú organizáciu podujatia a priebeh púte patrí vďaka členom NKOS Zdenkovi Mudremu a Marcelovi Gurbáľovi, NKOS a všetkým štedrým sponzorom a dobrodincom, ktorí pomohli zabezpečiť priebeh púte počas štyroch dní. 
 
Dovidenia na Mariánskej hore v roku 2015.
 
účastníci púte