Pešia púť Levoča 2014

17.07.2014 16:52

V dňoch 3. – 6. júla 2014 sa opäť uskutočnila naša tradičná pešia púť do Levoče (17. ročník) . 37 účastníkov prežilo nádherné okamihy počas celého priebehu púte, k čomu prispelo i ideálne počasie a výborná atmosféra v partii pútnikov. Púte sa zúčastnili skalní účastníci, takí, ktorí nevynechali ani jeden ročník, ale tiež aj nováčikovia, ktorých sme oslovili a inšpirovali k účasti. Tí sa zúčastnili našej púte prvýkrát a bezprostredne po jej skončení už prezentovali svoju účasť aj na púti o rok. Púte sa zúčastnili členovia NKOS, ale aj ich priatelia či rodinní príslušníci. Najstaršou účastníčkou bola opäť p. Terézia Pištejová. Púť začala vo štvrtok poludňajšou svätou omšou v Košiciach-Poľove, a ďalší program bol podobný ako po minulé roky. Na Mariánsku horu sme dorazili v sobotu v popoludňajších hodinách a púť sa ukončila v nedeľu poobede príchodom autobusom do Poľova. Všetci sme načerpali veľa duchovných síl a povzbudenia do ďalších dní. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník púte. Za skvelú organizáciu podujatia a priebeh púte patrí vďaka členom NKOS Zdenkovi Mudremu a Marcelovi Gurbáľovi, NKOS a všetkým štedrým sponzorom a dobrodincom, ktorí pomohli zabezpečiť priebeh púte počas štyroch dní.

Dovidenia na Mariánskej hore v roku 2015.

Informovali účastníci púte