Pietne spomienkové zhromaždenie

10.05.2016 12:56

Dňa 5. mája 2015 bolo na pozvanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave pietne spomienkové zhromaždenie, kde sme si s pietou a úctou pripomenuli pamiatku zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania alebo utrpeli vážne zranenia a choroby na pracovisku.

Z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce sa každoročne od roku 2003 pripomína 28. apríl ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na význam dodržiavania predpisov v oblasti ochrany práce, ktoré sú základným predpokladom pri prevencii úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. V tomto roku sa medzinárodné iniciatívy nesú pod názvom „Stres na pracovisku: kolektívna výzva“.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska boli na podujatí početne zastúpené spolu s prezidentkou NKOS Ľubicou Černou.

Ján Richter v úvodnom príhovore privítal podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho, zástupcov vlády, parlamentu, odborových organizácií, zamestnávateľských zväzov, zástupcov miest a obcí a reprezentantov inšpektorátu práce. 

 

Príhovor vicepremiéra vlády SR Petra Pellegriniho na pietnej spomienke dňa 5.5.2016

 

„Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia.

 

Keď ráno vstaneme a rozlúčime sa so svojimi rodinami, kráčame do práce, asi nikto z nás nepomyslí na to, že by sa zo svojho zamestnania už nikdy nemal vrátiť domov.

Pracovné úrazy sa však stávajú a pravdou je, že bohužiaľ niekedy pošmyknutie sa na klzkej podlahe je ešte ten lepší a jednoduchší prípad. Všetci z nás majú v pamäti a spomínajú na mimoriadne tragické udalosti, napríklad na našich baníkov v Handlovej, či pád mosta pri Kurimanoch, ktorý zabil štyroch ľudí, ktorí na ňom pracovali.

Preto toto dnešné zhromaždenie ku dňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zároveň dôstojným prejavom úcty pamiatke obetí pracovných úrazov, o ktoré sa spolu s vami aj v mene vlády Slovenskej republiky s hlbokou účasťou pripájam.

To, že kultúra prevencie a prevencia bezpečnosti a zdravia nie je každodennou súčasťou našich pracovných životov, žiaľ potvrdzujú aj štatistiky. V roku 2015 evidujeme vyššie počty vzniknutých pracovných úrazov a chorôb z povolania v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Na pracoviskách zomrelo takmer 60 ľudí.

Medzinárodná organizácia práce zameriava každý rok pozornosť na iné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a to s cieľom znížiť počet pracovných úrazov či úmrtí spôsobených pri práci. V tomto roku sa medzinárodné iniciatívy nesú pod názvom Stres na pracovisku: kolektívna výzva.

Dámy a páni, ak by som vás teraz požiadal, aby zdvihli ruky tí z vás, ktorí nepociťujú v práci žiaden stres, asi by sa v tejto miestnosti nezdvihla ani jedna ruka, pretože stres je v súčasnosti s jedným z najzávažnejších problémov, ktorému musia zamestnávatelia ale aj zamestnanci čeliť. Samozrejme, v strese robíme všetci viacej chýb, podávame horší pracovný výkon a navyše nám hrozí aj väčšie riziko pracovného úrazu či choroby.

U nás na Slovensku ešte stále často chýbajú správne postoje či právne povedomie vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti zdravia pri práci. Na jednej strane podceňujeme riziko, na druhej strane je to veľakrát aj naša snaha a ochota riešiť pracovné úlohy na úkor svojho vlastného zdravia. Ľudia sa totiž obávajú že ak nesplnia to, o čo ich vedenie spoločnosti požiadalo, prídu o prácu. Neuvedomujú si, že môžu prísť o zdravie či dokonca život a na to často krát ani radšej nemyslia.

Vážení prítomní, dnes si uctievame pamiatku všetkých tých, ktorým bolo poškodené zdravie alebo stratili svoje životy v práci. Tento pietny akt je prejavom toho, že ochrana života a zdravia patrí k prioritám súčasnej vlády Slovenskej republiky. Musíme naďalej viesť sociálny dialóg na celoslovenskej úrovni ako spomínal pán minister a komunikovať so zamestnávateľmi aj zamestnancami vo firmách, pretože zamestnanci by si mali čoraz viac sami uvedomovať dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov a tým chrániť svoje zdravie a svoju bezpečnosť. Verím, že aktivity pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku nadviažu na 2-ročnú celoeurópsku kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorú v apríli odštartovala v Bruseli Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spolu s holandským predsedníctvom Rady EÚ.

Vážené dámy a páni, na záver chcem vyjadriť poďakovanie všetkým podnikom, ktoré so svojimi aktivitami sa hlásia k dobrej praxi pri ochrane života a zdravia svojich zamestnancov a predovšetkým chcem vyjadriť poďakovanie tým, ktorí v každodennej praxi dôsledne uplatňujú politiku kultúry a prevencie.

Ďakujem Vám veľmi pekne.“

 

Správu podáva: Stanislav Labjak, predseda NKOS ZPŠaV pri ÚPN