Pietne spomienkové zhromaždenie

03.05.2013 21:28

Prezidentka NKOS sa zúčastnila 3.5.2013 pietneho spomienkového zhromaždenia na pamiatku zamestnancov, ktorí prišli o život pri výkone svojho povolania. Na pôde Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za zišli predstavitelia politického života, sociálni partneri a rodiny obetí. V roku 2012 zahynulo na následky pracovných úrazov 54 mužov, 166 osôb utrpelo ťažké pracovné poranenie. Medzinárodná organizácia práce spolu so sociálnymi partnermi na celom svete si pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. (Ľubica Černá)