Pietne spomienkové zhromaždenie

14.05.2017 16:15

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Pri tejto príležitosti sa dňa 11.5.2017 v Bratislave sa konalo pietne spomienkové zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia vlády, sociálnych partnerov a predstavitelia verejného života. 

Symbolickou minútou ticha vyjadrili ľútosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych, ale aj podporu tým, ktorí prišli pri plnení si svojich pracovných povinností o zdravie.

V roku 2016 na následky pracovných úrazov zomrelo 38 mužov a 2 ženy. 105 osôb utrpelo pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví. Celkový počet závažných pracovných úrazov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil na 145. Pietneho zhromaždenia sa za NKOS zúčastnili: Ľubica Černá, Zlatica Opartyová, Stanislav Labjak, Artur Konig a Ivan Černý. Informuje Ľubica Černá.