Pietne stretnutie 5.5.2016 v Bratislave

10.05.2016 12:47

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Každý rok, 28. apríla, zameriava pozornosť na iné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto roku nesú medzinárodné iniciatívy názov „Stres na pracovisku: spoločná výzva“. Aj tento rok sa za prítomnosti členov vlády, zástupcov rezortov a sociálnych partnerov uskutočnilo pietne stretnutie, na ktorom sa zúčastnila aj delegácia NKOS. Pripomenuli sme si, že v minulom roku utrpelo pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví 165 zamestnancov, 58 ich pri svojej práci zahynulo. (informuje Ľubica Černá)

Viac informácií a fotogaléria: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/pietne-spomienkove-stretnutie.html