Platforma učiteľov EZA

28.10.2012 19:38

V dňoch 26.- 27.10.2012 sa v Gdansku v Poľsku uskutočnilo prvé stretnutie platfomy učiteľov EZA. Workshop usporiadala Solidarnosc v historickej hale v Stoczni.Pracovná skupina pozostávala z účastníkov z Poľska, Rumunska, Holandska, Litvy a Slovenska. Za EZA sa zúčastnila Roswitha Gottbehüt a Ilona Mosler. Témou pracovnej skupiny bol cieľ, akčný plán a fungovanie platformy. Ľubica Černá vo svojej prednáške oboznámila s najnovším dokumentom ETUC (marec 2012) Quality education for quality jobs. Prednáška na stiahntie: Prednáška (Ľubica Černá, účastníčka za NKOS)