Platforma vzdelávania EZA, BialyStok 11.-13. 9. 2014

13.09.2014 12:06

Pracovná skupina Platformy vzdelávania EZA sa stretla na pravidelnom rokovaní. Rokovania sa zúčastnila Ľubica Černá s prednáškou o zvyšovaní kvality vzdelávania. Prezentácia na stiahnutie High quality education at all levels.pdf .