Platobné tarify od 1.1.2015

20.01.2015 13:46

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na nadobudnutie platnosti nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015. (zdroj:www.minedu.sk/stupnice-platovych-tarif-od-1-januara-2015/)

Na stiahnutie : stupnice platobných taríf.pdf (256165)