Ples NKOS 2013

25.01.2013 10:48

19.1.2013 v Košiciach sa uskutočnil reprezentačný ples NKOS. Hlavnými organizátormi tradičného plesu sú od jeho počiatku členovia OZ KOVO METAL NKOS. Centrum NKOS ďakuje všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili za to, že hostia sa cítili príjemne a výborne sa zabavili. Veríme, že táto tradícia bude naďalej pokračovať a kvalita sa neustále zvyšovať. (Za Centrum NKOS Ľubica Černá, prezidentka)