Pochod za život 2013 v Košiciach

24.09.2013 21:14

Členovia NKOS sa spoločne s ďalšími tisíckami podporovateľov kultúry života zúčastnili 22.9.2013 na Pochode za život 2013 v Košiciach. Pochodu sa zúčastnili aj naši členovia zo základných organizácií pri katolíckych školách spolu so študentami. (informuje Ľubica Černá)