Poďakovanie organizátorov púte do Levoče prezidentke NKOS

17.07.2014 16:56

Vážená pani prezidentka NKOS  Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

V dňoch 3. – 6. júla 2014 sa uskutočnila naša tradičná pešia púť do Levoče (17. ročník) . 37 účastníkov prežilo nádherné okamihy počas celého priebehu púte, k čomu prispelo i ideálne počasie a výborná organizácia a zabezpečenie priebehu púte.

K tejto výbornej organizácii a zabezpečeniu púte ste prispeli i Vy vašou službou. Pomohli ste nám a my si to veľmi ceníme. Dovoľte, aby sme sa Vám v mene všetkých pútnikov Poľovskej výpravy srdečne poďakovali, úprimne vyjadrili rešpekt voči Vášmu postoju k tomuto podujatiu a uznanie za ochotu prispieť k naplneniu jeho duchovného cieľa.

Všetci sme počas púte načerpali veľa duchovných síl a povzbudenia do ďalších dní. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník púte a na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

Vyprosujeme pre Vás veľa Božích milostí a želáme všetko dobré.

Organizátori Zdenko Múdry a Marcel Gurbáľ