Poďakovanie riaditeľovi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

03.06.2015 19:21

Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som Vám v mene Nezávislých kresťanských odborov Slovenska poďakovala za spoluprácu pri organizovaní medzinárodného seminára na tému Odborové organizácie v zelenej ekonomike, trvalo udržateľný rozvoj, dôstojná práca a zelené pracovné miesta. Uskutočnil sa 27. a 28. mája 2015 v Nitre. Jeho súčasťou bolo a diskusné stretnutie v anglickom jazyku so študentmi v priestoroch internátu Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Obsahom diskusného stretnutia bola téma ochrany životného prostredia, inšpirovaná vyhlásením Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Na mŕtvej planéte nie sú žiadne pracovné miesta “There are no jobs on a dead planet”. Chceme sa poďakovať predsedovi základnej organizácie ZPŠaV NKOS pánovi učiteľovi Richardovi Gurbiczovi za moderovanie, maturantkám Lucií Števárovej a Kataríne Eliášovej za prezentáciu aktivít školy, študentkám za výnimočné hudobné vystúpenie, za prípravu občerstvenia a dôstojnú účasť študentov na stretnutí. Ďakujeme pracovníkom internátu za čas a úsilie, ktoré venovali príprave a priebehu celej aktivity. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým študentom ktorí sa zúčastnili spoločne s nami návštevy Energolandu v JE Mochovce. Zahraniční hostia si z návštevy odnášali mimoriadne zážitky. Dovoľte mi na záver popriať veľa Božieho požehnania do Vašej práce, veľa úspešných študentov, z ktorých vychovávate nielen múdrych a vzdelaných ľudí, ale aj dobrých kresťanov a zodpovedných občanov. Veríme, že aj práca našej odborovej organizácie v duchu Katolíckej sociálnej náuky prispieva k vytváraniu spoločného dobra a posilneniu dôstojnosti človeka o ktoré sa všetci spoločne snažíme.S kresťanským pozdravom Ľubica Černá, prezidentka NKOS