Podpis KZVS 2014

07.04.2014 21:35

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi KOZ SR KOVO, NKOS a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky bola podpísaná v Bratislave 24.3.2014. Za NKOS ju podpísal Milan Tóth. (Informuje Milan Tóth)

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa si môžete stiahnuť: TU