Podpísali hutnícku KZVS

20.09.2012 13:29

Pracovné a mzdové podmienky zamestnancov v hutníctve upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Nové znenie dokumentu na obdobie od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 odobrili svojimi podpismi v pondelok 11. júna 2012 v hoteli Titris v Tatranských Matliaroch prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Vladimír Jacko, predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna a viceprezident Nezávislých kresťanských odborov Slovenska zväz KOVO-METAL Milan Tóth. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj odboroví predáci spoločnosti U. S. Steel Košice Mikuláš Hintoš a Juraj Varga.

"Vyjednávanie naozaj nebolo jednoduché, spoločnosti ešte nie sú von z krízy, ale vzájomným porozumením sme našli taký konsenzus, aby boli v konečnom dôsledku spokojní zamestnávatelia i zamestnanci. Takže v prvom rade ďakujem pracovným tímom na oboch stranách," ocenil profesionálny prístup vyjednávačov prezident ZHŤPaG SR V. Jacko. Ako dodal, na to, aby boli všetci úplne spokojní, potrebuje krajina oživiť hospodárstvo a hľadať spôsoby na to, aby priemysel fungoval.

Novú kolektívnu zmluvu hutníkov komentoval aj predseda OZ KOVO E. Machyna. "Som rád, že sme zmluvu podpísali, aj keď si myslím, že ukazovatele mohli byť lepšie. Som presvedčený, že slovenská ekonomika má dnes na to, aby mzdy rástli vyššie," konštatoval.
Rovnaký názor zdieľajú aj kresťanské odbory. Ako uviedol viceprezident NKOS zväzu KOVO-METAL M. Tóth, Európska únia, na pôde ktorej sa zúčastňujú rokovaní, presadzuje povinnosť viesť sociálny dialóg pre všetkých zamestnávateľov.

KZVS hutnícka je záväzná pre 13 organizácií združených v ZHŤPaG SR. Podniky, na ktoré sa kolektívna zmluva vzťahuje, zvýšia náklady na pracovnú silu o 29 eur.

 

zdroj: https://www.usske.sk/ov/2012/1213004s.htm