Podpísanie dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

01.02.2017 21:25
Dňa 30.01.2017 v Bratislave bol podpísaný dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2016 - 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky. Za Odborový zväz NKOS KOVO - METAL ho podpísal náš viceprezident NKOS, Milan Tóth, za Odborový zväz KOVO podpísal predseda rady OZ KOVO, PhDr. Emil Machyna, za Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky podpísal prezident ZHŤPG SR, Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA. (Informuje Milan Tóth)

Dodatok č.1 ku KZVS.pdf (441339)