Podpora Vyhlásenia o prežívaní sviatočných dní

27.10.2016 15:04

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska plne podporujú vyhlásenie predstaviteľov náboženského života na Slovensku o prežívaní sviatočných dní v kruhu rodiny. Vzhľadom na nepretržité prevádzky a nezastupiteľné služby, ktoré musia byť občanom permanentne k dispozícii, je zrejmé, že v nedeľu a vo sviatky sa život nezastaví. O to viac si uvedomujeme zásluhy zamestnancov, ktorí musia odísť od rodín a ich miesto pri sviatočnom stole je prázdne. Zaslúžia si naše uznanie a spravodlivú finančnú odmenu. Na druhej strane v mnohých obchodných prevádzkach a v službách, ktoré si nevyžadujú sústavnú pohotovosť však pracuje, v náročných a na nedostatočne zaplatených pracovných miestach, mnoho žien a mužov. Cieľom je len najvyšší zisk majiteľov i spoločností a reklamou docielená naša pohodlnosť. Strach pred stratou práce, vytvárajú pocit bezvýchodiskovosti a straty kontroly nad vlastným životom. Voľný deň vo štvrtok alebo v utorok nikdy pracujúcim vo sviatky nenahradí voľno cez sviatočné dni a ich kontakt s rodinou. Preto sa pripájame opäť, tak ako v minulosti, k spoločným snaženiam, na vytvorenie najlepších podmienok zo strany štátu pre zlepšenie kvality života našich rodín.

Je však aj na každom z nás, aby sme ako kresťania, išli príkladom pri slávení nedele a sviatočných dní, venovali sa Pánovi, svojej rodine a nie nakupovaniu.      

Tlačovú správu schválilo Prezídium NKOS 27.10.2016. Informuje Ľubica Černá

 

 

Zverejnené na TK KBS

Nezávislé kresťanské odbory plne podporujú vyhlásenie o sviatočnom dni
P:3, 28. 10. 2016 16:01, DOM

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Nezávislé kresťanské odbory Slovenska plne podporujú vyhlásenie predstaviteľov náboženského života na Slovensku o prežívaní sviatočných dní v kruhu rodiny. "Vzhľadom na nepretržité prevádzky a nezastupiteľné služby, ktoré musia byť občanom permanentne k dispozícii, je zrejmé, že v nedeľu a vo sviatky sa život nezastaví. O to viac si uvedomujeme zásluhy zamestnancov, ktorí musia odísť od rodín a ich miesto pri sviatočnom stole je prázdne. Zaslúžia si naše uznanie a spravodlivú finančnú odmenu," píše sa v tlačovej správe, ktorú poskytli TK KBS. 

"Na druhej strane v mnohých obchodných prevádzkach a v službách, ktoré si nevyžadujú sústavnú pohotovosť však pracuje, v náročných a na nedostatočne zaplatených pracovných miestach, mnoho žien a mužov. Cieľom je len najvyšší zisk majiteľov i spoločností a reklamou docielená naša pohodlnosť. Strach pred stratou práce, vytvárajú pocit bezvýchodiskovosti a straty kontroly nad vlastným životom. Voľný deň vo štvrtok alebo v utorok nikdy pracujúcim vo sviatky nenahradí voľno cez sviatočné dni a ich kontakt s rodinou. Preto sa pripájame opäť, tak ako v minulosti, k spoločným snaženiam, na vytvorenie najlepších podmienok zo strany štátu pre zlepšenie kvality života našich rodín. Je však aj na každom z nás, aby sme ako kresťania, išli príkladom pri slávení nedele a sviatočných dní, venovali sa Pánovi, svojej rodine a nie nakupovaniu," uvádzajú odbory. 

TK KBS informovala Ľubica Černá