Podporme kresťanských odborárov 2%

10.02.2012 08:08

Ako môžeme podporiť činnosť ZPŠaV NKOS? Tu nájdete informácie o predkladaní vyhlásenia o 2% zaplatenej dane.

Daňovník predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla 2012. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. Oba doklady môžete na daňový úrad doručiť osobne, prostredníctvom inej osoby, alebo poslať poštou. Za najvhodnejšie pokladáme, aby predseda ZO pozbieral tieto doklady od svojich členov a doručil naraz na daňový úrad osobne alebo poštou. Podprobné informácie poskytne PhDr. Kristína Huttová khuttova@truni.sk

Vyhlásenie.rtf (70,5 kB)
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2011.rtf (35,3 kB)
Poucenie_na_vyplnenie_vyhlasenia 2%.rtf (13,2 kB)