POHĽADY NA DOKUMENT EURÓPA 2020 - STRATÉGIA NA ZABEZPEČENIE INTELIGENTNÉHO, UDRŽATEĽNÉHO A INKLUZÍVNEHO RASTU

31.03.2012 20:32

Rok 2010 musí byť novým začiatkom.“ Touto vetou začína úvodný príhovor José Manuela Barrosa najvýznamnejšieho strategického dokumentu EÚ súčasného obdobia. Stratégia, ktorej ambíciou je vytvorenie z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Je to stratégia, ktorá predkladá víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. (úryvok z prednášky)

Prezidentka NKOS predniesla prednášku POHĽADY NA DOKUMENT EURÓPA 2020 - STRATÉGIA NA ZABEZPEČENIE INTELIGENTNÉHO, UDRŽATEĽNÉHO A INKLUZÍVNEHO RASTU na konferencii "Sociálna práca, manažment a ekonómia - s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb", ktorá sa konala dňa 20. marca 2012 v Dolnom Kubíne - v priestoroch Inštitútu Andreja Radlinského pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prednáška na stiahnutie