Possibilities of a new European migration policy

01.06.2016 14:24

V nemeckom Bad Honnef sa v dňoch 25. – 27. 5. 2016 uskutočnil seminár na tému Possibilities of a new European migration policy, ktorý bol organizovaný  KSI - EZA. Na tejto konferencii  sa zúčastnili Milan Tóth – tajomník OZ NKOS KOVO - METAL, Peter Farkaš, Róbert Mikloš, Ján Michalčík – členovia OZ NKOS KOVO - METAL a zástupcovia z 8 krajín

Celkový počet účastníkov bol 40, z toho bolo 6 lektorov. Priebeh konferencie a tlmočenie bolo zabezpečené v troch jazykoch. Seminár sa začal dňa 25. 05. 2016 o 12:30 spoločným obedom účastníkov. Otvorenie previedol  p. Udo Huett - KSI, ktorý zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. S prvou prednáškou vystúpila p. Mirja-Hannele Ahokas– delegátka európskej komisie v Bone na tému: Európska migrácia a azylová politika EÚ. Po jej prednáške nasledovala séria otázok a búrlivá diskusia. Do diskusie sa zapojili aj zástupcovia Slovenska, kde reagovali nato, že prijatie asýrskych kresťanov na Slovensko bol dobrovoľný akt a že Slovenská Republika je proti povinným kvótam na prijatie utečencov. Po prestávke vystúpil so svojou prednáškou p. Frank Burgdorfer – politológ v Bone na tému: Právna azylová politika EÚ. Po prednáške nasledovali otázky od účastníkov seminára a prebehla spätná väzba.

Druhý deň seminára otvorila p. Kenan Engin– výskumný inštitút pre migráciu a medzinárodné vzťahy na tému: Štruktúra konfliktu v Sýrii a v Iraku. Príčina bojov a výzva pre EÚ. Po jeho prednáške nasledovali otázky účastníkov a diskusia. Po prestávke nasledovala prednáška p. Andreasa Marchettiho – univerzita v Bone na tému: Európska politika voči susedným krajinám smerom  na Juh a na Východ. Po jeho prednáške nasledoval sled  otázok účastníkov.

Nasledovala prednáška p. Klári Fóti – Eurofondy, Dublin na tému: Kto je vítaný a kto nie? Prístup utečencov na trh práce a ich integrácia. Po prednáške nasledovala séria otázok a panelová diskusia. S témou: Migrácia pracovníkov a ich mobilita. Začlenenie a ich prítomnosť na trhu práce vystúpil p. György Laytai. Po svojej prezentácií informoval aj o postojoch Maďarskej vlády k utečeneckej kríze a odpovedal na otázky účastníkov. Potom nasledovala diskusia. Po jeho prednáške vystúpil p. Milan Tóth - tajomník OZ NKOS KOVO – METAL s prezentáciou na tému: Migračná politika Slovenskej Republiky, ochrana hraníc a postoj Slovenskej Republiky k migračnej kríze. Po prednáške nasledovali otázky a pripomienky zo strany účastníkov na odmietavý postoj Slovenskej Republiky. Prezentácia na stiahnutie TU

Tretí deň seminára otvorila panelová diskusia s  mimovládnymi  organizáciami k migračnej politike, ďalej nasledovali postoje cirkevnej komisie pre migrantov, postoj európskej siete proti rasizmu a organizácie PROASYL. Po panelovej diskusii k nasledovalo uzavretie seminára a odporúčania pre politikov a sociálnych partnerov. Informuje Ing. Milan Tóth, tajomník OZ NKOS KOVO - METAL